frontpagebuilding

 

aПовече от 120 години 

“АРБАНAСИ” АД

е водещ производител на
филцови текстилни изделия на
Балканския полуостров.

 

   Днес предприятието разполага с широка гама продукти, използвайки метода на иглонабиване и разработва нови изделия, съобразени с изискванията и тенденциите на пазара. 

  Дейността е насочена основно в производството предимно на технически текстилни изделия ( филци ), които намират приложение в строителството, автомобилната промишленост, специфични сектори на химическата, мелничарската, тютюневата промишленост, шивашката, обувната и мебелната промишлености, както и при обзавеждането на дома и офиса. 

  Нашата цел е да предоставим на клиентите изделия, услуги и разработки, които напълно удовлетворяват техните потребности. Ние предлагаме специфични решения за проблемите на своите клиенти, което е резултат от дългогодишния опит на нашите високо квалифицирани специалисти.