Съвместен екип от водещи експерти на „АРБАНАСИ" АД, В.Търново и техния партньор от САЩ – Тетрахедрон Инк. със съдействието на Програма ЕкоЛинкс, САЩ и Американската агенция за международно сътрудничество разработиха проект „Стратегия за ограничаване замърсяването на околната среда за "АРБАНАСИ" АД.
Това комплексно изследване по проблемите на околната среда в резултат от производствените процеси на „Арбанаси" АД по-късно прерасна в систематизирана дейност, отговаряща на изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004.