Приключихме проект по Програма ФАР „Повишаване ефективността и конкурентоспособността на фирма Арбанаси АД, гр. Велико Търново чрез технологична модернизация на производството на иглонабит нетъкан текстил и внедряване на нови стандарти от Системата за Управление на Качеството (СУК)." Договор № BG 2006/018–164.05.01/ESC/G/CSG–3–036.

В хода на реализация на проекта закупихме и монтирахме нова модерна машина за разпенване и дозиране на латексни свързватели. Също така разработихме, внедрихме и сертифицирахме нова система за управление на качеството.

Постигнати резултати:

  • Сертифицирана система за управление на качеството, приложима за проектиране и производство на нетъкани текстилни изделия за автомобилната промишленост в съответствие с изискванията на стандарта за автомобилни доставчици ISO/TS 16949:2002.
  • Рязко подобряване качеството на промазване;
  • Удвоен производствен капацитет на сушилната инсталация;
  • Намаляване разходите за енергоносители;
  • Намаляване обема на замърсените отпадни води.