Фирмата е едно от първите български предприятия, внедрило от 1999 год. система за управление и контрол на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001.

 

 

Go Green 35