"АРБАНАСИ" АД е сертифицирана от

156 257lrqa logo
за следните стандарти:
 
Certificate ALL
  
Фирмата е едно от първите български предприятия, внедрило от 1999 г. система за управление и контрол на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001. В продължение на 10 години ние непрекъснато развиваме и усъвършенстваме действащата  система за управление във всички аспекти на нашата дейност. В резултат от усилията на всички служители, фирмата днес е сертифицирана за следните стандарти:

 

ISO 9001 BGEN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2008, ISO 9001:2008

Системата за управление на качеството е приложима за :
Проектиране и производство на нетъкани технически текстили за автомобилната, мебелната и шивашката промишленост и строителство; подови покрития и филтри.

(сертификат № SOF6006911)

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 14001 BGISO 14001:2004, EN ISO 14001:2004, BS EN ISO 14001:2004
Системата за управление на околната среда е приложима за:
Дейности, включващи и свързани с производството на нетъкани технически текстили за автомобилната, мебелната и шивашката промишленост и строителство; подови покрития и филтри.
(сертификат № SOF6006911/C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS OHSAS BGBS OHSAS 18001:2007

Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд е приложима за:
Проектиране и производство на нетъкани технически текстили за автомобилната, мебелната и шивашката промишленост и строителство; подови покрития и филтри.
(сертификат № SOF6006911/B).

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO TS BG

ISO/TS 16949:2009

Системата за управление на качеството е приложима за:
Проектиране и производство на нетъкани технически текстили за автомобилната индустрия.
(сертификат № SOF6006911/A)