aboutus

ФИРМЕНА ИНФОРМАЦИЯ

актуална към: 12.2015 год.

Основаване: 1894 година

Уставен капитал: 90 183 лева

Персонал: 65 души

Производствен капацитет: 150 тона месечно

Крайни потребители: Над 500 клиенти в България и чужбина.

Производствена база:
Централен офис в гр. ВеликоТърново
Основен цех за нетъкани текстилни изделия във Велико Търново
Подготвителен цех в с. Ресен

Обща площ: 52 726 кв.м.,
включваща:
- Производствена база в гр.В. Търново – 16 814 кв.м.
- Производствена база в с. Ресен  – 35 912 кв.м.

Застроена площ: 26 880 кв.м.

Търговски марки:
   © ARBANASSI
   © VELTER
   © IZOTEX
   © ARBAVATEX
   © ARBAMAT
   © TOPLOTEX
   © LEXON

Стокова листа:
Над 52 вида нетъкани текстилни изделия и техните разновидности. 
Възможности за разработване и производство на изделия по задание на клиента.

Износ: 56 %  от оборота е предназначен за износ /2013 г./

Членство:
Българска търговско-промишлена палата /БТПП/;
Българска стопанска камара /БСК/;
Браншови съюз на вълнено-текстилната и копринена промишленост.

©