ФИЛТЪРНИ ПЛАТОВЕ

filtri

Приложение:

Нетъкан текстилен материал, получен по иглонабивен способ, предназначен за филтриране на газово-дисперсни среди с приложение в металургията, циментовата, мелничарската, фуражната, тютюневата, асфалтовата и химическата промишлености, кариери за добив на инертни материали, климатична и вентилационна техника.

Състав: 100% полиестер и полиестерна армираща мрежа

Тегло: от 350 до 650 гр./кв.м

Клас на филтърните платове: EU 3, EU 4, EU 5

Филтърният плат тип “Сандвич” се състои от два слоя влакнест материал и армираща мрежа между тях. В зависимост от предназначението се извършва и допълнителна обработка на материала, като затопяване на едната страна, придаване на хидрофобност, антистатичност и други.

Конфекциониране:

- на рула до 50 линейни метра

- изработка на филтърни ръкави (елементи) по мостра или задание на клиента
 
Ширина на плата: 200 см. или по споразумение