Състав: 100% полиестер и полиестерна армираща мрежа

 

Тегло: 550 г/м2

 

Клас на филтърния плат: EU 5

 

Приложение: Нетъкан текстилен материал, получен по иглонабивен способ, предназначен за филтриране на газово-дисперсни среди с приложение в металургията, циментовата, мелничарската, фуражната, тютюневата, асфалтовата и химическата промишленост, кариери за добив на инертни материали, климатична и вентилационна техника.

 

Конфекциониране:

 

- на рула до 50 линейни метра

 

- изработка на филтърни ръкави (елементи) по мостра или задание на клиента

 

Ширина на плата: 200 см или по споразумение