Състав: 100% полиестер и органични полимерни свързватели

Тегло: 160 г/м2

Цветова гама: бял, сив и черен цвят

Приложение: Нетъкан текстилен материал получен по иглонабивен способ, с употреба в производството на раменни подплънки в конфекционната промишленост

Конфекциониране: на рула с ширина 200 см.