Състав: 100% полиестер и органични полимерни свързватели

Тегло: 420 гр./кв.м.

Приложение: Нетъкан текстилен материал получен по иглонабивен способ и допълнително импрегниране, предназначен за формостабилизиращ материал в галантерийната и обувна промишленост.

Конфекциониране: на рула с ширина 200 см.