Състав: 100% полиестер и органични полимерни свързватели

Тегло: 500 гр./кв.м.

Предназначение: Нетъкан текстилен материал получен по иглонабивен способ, предназначен за топли стелки в обувната промишленост.

Конфекциониране: на рула или на листи - по споразумение