МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

furniture     Произвеждаме текстилни материали с приложение в мебелната промишленост - иглонабити филци и мебелни вати със състав 100% регенерирани влакна или техните смеси с полиестер, с различни площни маси и обемни плътности; иглонабити филци, импрегнирани с латексни свързватели с цел многократно повишаване на твърдостта и здравините им. Тези изделия се използват при производството на матраци, мека мебел и други приложения. Разработени са в тясно сътрудничество с водещите фирми-производителки на матраци и мека мебел. Ние непрекъснато ги усъвършенстваме, вземайки под внимание желанията и мненията на клиентите си.