ГЕОТЕКСТИЛ

 

geo5

 

Геотекстил за предпазване на подземни хидроизолации – полага се като първичен слой при изграждането на сградни фундаменти. Геотекстилът предпазва хидроизолацията от механични повреждания и пробиване, които могат да бъдат причинени от неравности на терена, корени, арматура и др.

Укрепване на скатове – геотекстил се полага, като армиращ слой при изграждането  на насипи и при укрепване на свлачища.

 geo skat

 

Пътно строителство – Използва се за увеличаване на носещата способност на основата; Предотвратява изместването на насипните материали и следователно на пукнатините в покритията; Отводнява основата на пътната настилка - крайпътни дренажи.

geo patno

 

Язовирни стени и канали – Геотекстил се полага, като армиращ слой. Предпазва от разместване на пластовете и положените инертни материали.

Дренажи – Геотекстилът предпазва затлачването на инертни материали с наноси и по този начин увеличава многократно ефективността и работния живот на съоръжението.

 

geo drenaj

 

Железопътно строителство – Функциите на геотекстила са като при пътното строителство - по-равномерно разпределяне на натоварванията.

Изграждане на депа за отпадъци – Геотекстилът предпазва хидроизолацията от механични повреди и пробиване, които могат да бъдат причинени от неравен терен, корени, фитинги и др.