Състав: 100% полиестер

 Тегло: 400 гр./м.кв.
 
Приложения:
 
 • За предпазване на подземни хидроизолации – полага се като първичен слой при изграждането на сградни фундаменти. Геотекстилът предпазва хидроизолацията от механични повреждания и пробиване, които могат да бъдат причинени от неравности на терена, корени, арматура и др.
 Укрепване на скатове - предпазва от свличане на земни маси и отводняване.
 Пътно строителство - за повишаване носещата способност на основата; предотвратяване разместването на насипните материали, а от там и напукване на настилките; отводняване основата на пътната настилка - дренажи в краищата на настилката.
 Железопътно строителство - функциите на геотекстила са като при пътното строителство - по-равномерно разпределяне на натоварванията.
 Язовирни стени и канали - предпазва от разместване на пластовете и положените инертни материали.
 

Конфекциониране: на рула до 50 кг при ширина 220 см