geotextile80 Състав: 100% полиестер

Тегло: 800 гр./кв.м.

Приложения:

Укрепване на скатове - предпазва от свличане на земни маси и отводняване.

Пътно строителство - за повишаване носещата способност на основата; предотвратяване разместването на насипните материали, а от там и напукване на настилките; отводняване основата на пътната настилка - дренажи в краищата на настилката.

Железопътно строителство - функциите на геотекстила са като при пътното строителство - по-равномерно разпределяне на натоварванията.

Язовирни стени и канали - предпазва от разместване на пластовете и положените инертни материали.
 

Конфекциониране: на рула до 50 кг. при ширина 220 см.