aboutusФИРМЕНА ИНФОРМАЦИЯ

актуална към: 01.06.2020 год.

Основаване: 1894 година

Уставен капитал: 90 183 лева

Персонал: 40 души

Производствен капацитет: 150 тона месечно

Производствена база:

Централен офис гр. Велико Търново

Основен цех за нетъкани текстилни изделия във Велико Търново

Подготвителен цех в с. Ресен

Обща площ: 52 726 кв.м.,
включваща:
- Производствена база в гр.В. Търново – 16 814 кв.м.
- Производствена база в с. Ресен – 35 912 кв.м.

Застроена площ: 26 880 кв.м.

Търговски марки:
© ARBANASSI
© VELTER
© IZOTEX
© ARBAVATEX
© ARBAMAT
© TOPLOTEX
© LEXON

Стокова листа:
Над 20 вида нетъкани текстилни изделия, поддържани в според търсенето и желанието на клиентите в различни ширини, дължини, плътности, в бял, черен или друг цвят.

Износ:
52 % от оборота е предназначен за износ /2019 г./

Членство:
Българска търговско-промишлена палата /БТПП/;
Българска стопанска камара /БСК/;
Асоциация на Индустриалния Капитал в България /АИКБ/.

 

©