В своята богата вече над 120-годишна история, фабриката минава през следните по-важни жалони от своето развитие:

През 1894 г. на сегашната площадка на дружеството във гр. Велико Търново е изградена голяма за времето си работилница за багрене на текстилни материали и производство на забрадки.

На 22 март 1914 г. е открита фабрика “Злати Златев и синове” и започва производството на жълто кече, използвано за изработване на самари за кавалерията и сиво кече за изолация на снарядни сандъци в артилерията, валенки за армията. През 20-те години на ХХ век се слага началото на производството на първите в страната филцови шапки и кече за военни цели.

След Втората световна война започва усвояване на производството на фин уплътнителен филц, груби и фини филцови шайби, използвани в машиностроенето, както и филцови барети и такета; в този период фабриката е национализирана.

През периода 1973-1977 г. в предприятието е усвоено ново производство – нетъкани текстилни изделия по метода на иглонабиване. Следват модернизация на производството, усъвършенстване на структурата на предприятието, разработване на поредица от нови артикули за бита и промишлеността.

От 1989 г. предприятието е трансформирано в еднолично акционерно дружество с 100 % държавно участие с нова фирма - “Арбанаси”.

През периода 1997-1998 г. предприятието е напълно приватизирано.