ФИЛТЪРНИ МАТЕРИИ

filtri

Приложение:
Нетъкан текстилен материал, получен по иглонабивен способ, предназначен за филтриране на газово-дисперсни среди с приложение в металургията, циментовата, мелничарската, фуражната, тютюневата, асфалтовата и химическата промишлености, кариери за добив на инертни материали, климатична и вентилационна техника.

Състав:
100% полиестер и полиестерна армираща мрежа.

 Име Тегло, гр./кв.м. Въздухопропускливост, (л./кв.дм. за 1 мин.) Клас на филтърния плат
Филтърен плат ПЕ 35/30 350 300 EU 3
Филтърен плат ПЕ 50/17 500 170 EU 5

Конфекциониране:

- на рула до 50 линейни метра
- изработка на филтърни ръкави (елементи) по мостра или задание на клиента

Ширина на плата:
до 200 см. или по споразумение