ГЕОТЕКСТИЛИ

geotextile80

С увеличаване на площната маса на Геотекстилите постигаме увеличение на здравините на материите, а оттам се увеличава и приложимостта им.

Предлагаме на Вашето внимание следната таблица:  

Вид Геотекстил Тегло/кв.м. Предназначение
Геотекстил 15 150±10% F
Геотекстил 20 200±10% F,D,F+S
Геотекстил 25 250±10% F,D,F+S
Геотекстил 30 300±10% F,R,S,D,F+S
Геотекстил 40 400±10% F,R,S,D,F+S,F+D,F+S+D
Геотекстил 50 500±10% F,R,S,D,F+S,F+D,F+S+D
Геотекстил 80 800±10% F,R,S,D,F+D,F+R,F+D+R
легенда:
F-филтриране, D-дренаж, S-сепариране, R-укрепване(армиране)

Приложения в зависимост от търсените за обекта параметри:

При изграждането на сметища - Геотекстилът предпазва хидроизолацията от механични повреждания и пробиване, които могат да бъдат причинени от неравности на терена, корени, арматура и др.
Дренажи - предпазва затлачването на инертни материали с наноси и по този начин увеличава многократно ефективността и работния живот на съоръжението.
За предпазване на подземни хидроизолации – полага се като първичен слой при изграждането на сградни фундаменти. Геотекстилът предпазва хидроизолацията от механични повреждания и пробиване, които могат да бъдат причинени от неравности на терена, корени, арматура и др.
Укрепване на скатове - предпазва от свличане на земни маси и отводняване.
Пътно строителство - за повишаване носещата способност на основата; предотвратяване разместването на насипните материали, а от там и напукване на настилките; отводняване основата на пътната настилка - дренажи в краищата на настилката.
Железопътно строителство - функциите на геотекстила са като при пътното строителство - по-равномерно разпределяне на натоварванията.
Язовирни стени и канали - предпазва от разместване на пластовете и положените инертни материали.

Състав: 100% полиестер

Произвеждат се на рула с максимална ширина 220 см.

 

geo patnogeo drenajgeo skat