Тегло:
350 гр./кв.м.

Състав:
100% полиестер и полиестерна армираща мрежа

Клас на филтърния плат:
EU 3

Приложение:
Нетъкан текстилен материал, получен по иглонабивен способ, предназначен за филтриране на газово-дисперсни среди с приложение в металургията, циментовата, мелничарската, фуражната, тютюневата, асфалтовата и химическата промишленост, кариери за добив на инертни материали, климатична и вентилационна техника. 

Конфекциониране:
- на рула до 50 линейни метра
- изработка на филтърни ръкави (елементи) по мостра или задание на клиента

Ширина на плата:
200 см. или по споразумение