geotextile80Тегло: 800 гр./кв.м.

Състав: 100% полиестер

Приложения:

Укрепване на скатове - предпазва от свличане на земни маси и отводняване.
Пътно строителство - за повишаване носещата способност на основата; предотвратяване разместването на насипните материали, а от там и напукване на настилките; отводняване основата на пътната настилка - дренажи в краищата на настилката.
Железопътно строителство - функциите на геотекстила са като при пътното строителство - по-равномерно разпределяне на натоварванията.
Язовирни стени и канали - предпазва от разместване на пластовете и положените инертни материали.

 Конфекциониране: на рула до 50 кг. при ширина 220 см.