Тегло: 500 гр./кв.м.

Състав: 100% полиестер

Приложения:

• За предпазване на подземни хидроизолации – полага се като първичен слой при изграждането на сградни фундаменти. Геотекстилът предпазва хидроизолацията от механични повреждания и пробиване, които могат да бъдат причинени от неравности на терена, корени, арматура и др.
Укрепване на скатове - предпазва от свличане на земни маси и отводняване.
Пътно строителство - за повишаване носещата способност на основата; предотвратяване разместването на насипните материали, а от там и напукване на настилките; отводняване основата на пътната настилка - дренажи в краищата на настилката.
Железопътно строителство - функциите на геотекстила са като при пътното строителство - по-равномерно разпределяне на натоварванията.
Язовирни стени и канали - предпазва от разместване на пластовете и положените инертни материали.
 
Конфекциониране: на рула до 50 кг. при ширина 220 см.