Състав:
100% полиестер и органични полимерни свързватели

Тегло:
160 гр./кв.м.

Цветова гама:
бял, сив и черен цвят

Приложение:
Нетъкан текстилен материал получен по иглонабивен способ, с употреба в производството на раменни подплънки в конфекционната промишленост

Конфекциониране:
на рула с ширина 220 см. (2 х 110 см.)