Състав:
100% полиестер и органични полимерни свързватели

Тегло:
420 гр./кв.м.

Приложение:
Нетъкан текстилен материал получен по иглонабивен способ и допълнително импрегниране, предназначен за формостабилизиращ материал в галантерийната и обувна промишленост.

Конфекциониране:
на рула с ширина до 220 см. (2 х 110 см.)