Състав:
100% полиестер и промазка от органични полимерни свързватели

Тегло:
200 гр./кв.м.

Цветова гама:
бял и черен цвят

Приложение:
Нетъкан текстилен материал получен по иглонабивен способ, с нисък влас, предназначен за употреба, като лек топъл хастар в конфекционната и обувната промишленост.

Конфекциониране:
на рула с ширина до 220 см. (2 х 110 см.)